skip navigation

Player Stats

Page 1 of 22

Displaying Results 1 - 30 of 643

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  AVG PTS
15 Dustin Patterson CHE-V 17 5 11 16 5 1 0 1 0 6 23 0 0.94
92 Sean Young CHE-V 17 0 3 3 0 0 0 0 0 8 16 0 0.18
27 Anthony DeFrancisco MOO-V 17 4 3 7 4 0 0 0 0 6 12 1 0.41
25 Jacob Selverian MOO-V 17 1 4 5 1 0 1 0 1 9 32 0 0.29
11 Elias Sulpizio MOO-V 17 6 5 11 6 0 0 2 0 13 26 0 0.65
51 Kevin Wildish MOO-V 17 0 3 3 0 0 0 0 1 3 6 0 0.18
97 Matthew Kennedy WT-V 17 1 18 19 1 1 7 0 0 6 12 0 1.12
22 Thomas Papa CH-V 17 10 12 22 10 2 3 0 0 6 12 3 1.29
6 Aaron Spuhler CLV-V 17 4 2 6 4 3 1 0 0 15 38 0 0.35
71 Chris Geary CLV-V 17 6 8 14 6 1 2 2 0 3 6 2 0.82
97 Eli Howey CLV-V 17 4 8 12 4 0 0 0 0 5 10 1 0.71
13 Steven Lento CLV-V 17 7 13 20 7 2 5 0 1 9 18 0 1.18
56 Derek Michael MNL-V 17 3 7 10 3 0 2 0 0 3 6 0 0.59
81 Anthony Santa Maria MNL-V 17 18 8 26 18 3 3 2 0 0 0 1 1.53
37 Sean Cantwell RF-V 17 3 3 6 3 1 1 0 0 5 10 0 0.35
36 Andrew Hehl RF-V 17 2 1 3 2 2 0 0 0 17 42 0 0.18
22 Austin Wilk RF-V 17 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36 0 0.00
6 Robert Davis STJ-V 17 0 4 4 0 0 3 0 0 5 18 0 0.24
88 Scott Hiltner EHT-V 17 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0.12
44 Jayson Humphrey EHT-V 17 6 2 8 6 0 0 1 0 3 6 0 0.47
9 Ryan Robertson EHT-V 17 6 3 9 6 2 0 0 0 7 30 0 0.53
17 Zachary Feliciano EHT-V 17 4 6 10 4 0 3 0 0 1 2 1 0.59
47 Kyle Gabrielli EHT-V 17 1 2 3 1 1 0 0 0 6 12 1 0.18
71 Brian Barnett KWY-V 17 7 3 10 7 0 0 0 0 2 4 1 0.59
7 Jacob Woody KWY-V 17 6 3 9 6 0 0 0 0 5 10 1 0.53
63 David Hoftiezer SHW-V 17 3 5 8 3 1 1 0 0 1 2 0 0.47
51 Tyler Murray SHW-V 17 1 3 4 1 1 0 0 0 9 18 0 0.24
4 Mason Batchelor WIL-V 17 0 3 3 0 0 1 0 0 3 6 0 0.18
30 Jake Cahill WIL-V 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00
6 Kehrik McKeon WIL-V 17 1 2 3 1 1 0 0 0 8 16 0 0.18

Page 1 of 22

Displaying Results 1 - 30 of 643

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Griffin Conroy MOO-V 17 518:00 5 6 0 0 217 185 32 2.78 .853 2
00 Matthew Lynch WT-V 17 675:00 10 5 0 0 411 366 45 3.00 .891 1
49 Nicholas Manning HLV-V 17 765:00 12 4 1 0 347 321 26 1.53 .925 4
30 Jake Cahill WIL-V 17 765:00 3 14 0 0 600 509 91 5.35 .848 0
1 Ross Higgins CLV-V 16 383:14 5 2 0 0 208 192 16 1.88 .923 1
31 Lynn Thompson KWY-V 16 396:34 1 7 0 0 325 263 62 7.04 .809 0
38 Andrew Lavdas CHE-V 15 551:04 10 2 0 0 276 246 30 2.45 .891 2
21 Matthew Stepnowski CHE-V 15 213:56 4 1 0 0 80 70 10 2.10 .875 1
30 Brice Sullivan CH-V 15 225:00 4 1 0 0 97 88 9 1.80 .907 2
16 Luke Martini CH-V 15 540:00 8 4 0 0 322 295 27 2.25 .916 2
35 Matt D'Alonzo CLV-V 15 381:46 7 1 2 0 202 178 24 2.83 .881 0
13 Kyle Roscoe MNL-V 15 651:22 5 9 1 0 428 370 58 4.01 .864 1
72 John Barton RF-V 15 468:26 0 10 0 0 351 281 70 6.72 .801 0
14 Cameron Carmen EHT-V 15 675:00 6 8 1 0 478 405 73 4.87 .847 1
1 Michael Lieze KWY-V 15 368:26 3 6 0 0 247 211 36 4.40 .854 0
9 Brice Sullivan CH-A 15 675:00 13 1 1 0 227 208 19 1.27 .916 6
30 Jackson Avis MOO-A 15 675:00 13 2 0 0 320 288 32 2.13 .900 1
13 Chad Diehl WT-A 15 675:00 5 10 0 0 313 254 59 3.93 .812 0
1 Edward Clark EHT-B 15 675:00 12 1 2 0 247 217 30 2.00 .879 2
0 David Siminiski RF-V 14 296:34 0 6 1 0 224 183 41 6.22 .817 0
32 Michael Neal STJ-V 14 630:00 6 7 1 0 414 365 49 3.50 .882 2
37 Shay Perry SHW-V 14 405:00 4 5 0 0 272 237 35 3.89 .871 1
30 Devin Beale EAS-A 14 610:56 7 6 0 0 342 267 75 5.52 .781 0
30 Jake Stone CHE-A 14 585:00 10 3 0 0 195 172 23 1.77 .882 3
29 Chris Palko MOO-V 13 247:00 6 0 0 0 108 101 7 1.28 .935 1
8 Vincent Pantalone WIL-B 13 525:00 1 11 0 0 350 238 112 9.60 .680 0
1 Ross Scull CLV-B 13 315:00 2 5 0 0 142 123 19 2.71 .866 1
35 Anthony Benigno LCM-B 13 498:00 2 9 0 0 431 359 72 6.94 .833 0
35 Jacob McIntosh HLV-B 13 525:00 8 4 0 0 246 193 53 4.54 .785 0
1 Nathaniel Layman RF-B 13 447:36 3 6 1 0 219 175 44 4.42 .799 1

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82